Yrittäjä, kuinka varaudut tulevaan?

Yrittäjä-varaudu-tulevaan

Vaikka viisautta onkin elää tässä hetkessä, yrittäjän on fiksua varautua myös tulevaan.

Suomalaisten varallisuus on kasvanut tuntuvasti sotien jälkeen. Meille on kasvanut vauras keskiluokka, ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkeikään tuo varallisuus alkaa siirtyä jälkipolville. Moni yrittäjä pohtii parhaillaan yrityksen tulevaisuutta ja mahdollista sukupolvenvaihdosta.

Oletko jo miettinyt, mitä yritykselle käy, kun jäät eläkkeelle tai jos jotakin yllättävää tapahtuu? Kun suunnitelmat on tehty huolellisesti ja ennakkoon, vältetään monenlaisia sudenkuoppia, kuten yllättäviä veroseuraamuksia tai yritystoiminnan jatkumisen hankaloitumista.

Tulevaan varautuminen on myös hyvä keino tuoda itselle mielenrauhaa ja hallinnan tunnetta, kun tietää oman työn hedelmille käyvän parhain päin. Näillä vinkeillä varaudut tulevaisuuteen ja lisäät samalla omaa hyvinvointiasi.

Varaudu tulevaan hyvissä ajoin

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista yrittäjistä haluaa jatkaa työssään eläkeikään saakka. Vaikka eläkepäivät tuntuisivat vielä kaukaiselta ajatukselta, tulevaisuuteen kannattaa varautua ja erilaisia vaihtoehtoja miettiä hyvissä ajoin.

Elämä on arvaamatonta. Kukaan ei halua miettiä vaihtoehtoja yllättävän sairastumisen tai kuolemantapauksen varalle. Suunnittelu tulevaa varten on kuitenkin viisasta tehdä hyvissä ajoin ja hyvissä voimissa, sillä silloin erilaisten vaihtoehtojen punnitseminen on helpompaa.

Yksi tärkeimmistä teoista jokaiselle yrittäjälle on testamentin tekeminen. Testamentilla voi vaikuttaa paljon siihen, miten yrityksen omistajuudelle käy sekä varautua viisaasti perintöveroihin. Sukupolvenvaihdos on hyvä pitää mielessä myös testamenttia tehdessä.

Suunnittele sukupolvenvaihdos huolella

Moni yrittäjä toivoo, että jälkikasvu ottaisi yrityksen hoitaakseen eläkepäivien koittaessa.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa tehdä huolella, sillä avoimia kysymyksiä on paljon. Kuka tai ketkä jatkavat yrityksen toimintaa? Millaisilla omistusosuuksilla jatketaan vaihdoksen jälkeen? Tehdäänkö vaihdoksen yhteydessä muutoksia yhtiömuotoon tai yhtiösopimukseen? On myös tärkeää huomioida muiden kuin yritystoimintaa jatkavien perillisten asema.

Aina yritykselle ei kuitenkaan löydy jatkajaa lähipiiristä. Myös tällaiseen tilanteeseen on syytä paneutua huolella etukäteen ja varautua erilaisiin tilanteisiin. Löydetäänkö yritykselle ostaja nykymuodossaan, vai pitäisikö tehdä muutoksia jotta toiminnan jatkajan löytyminen olisi todennäköisempää? Miten varautua jo ennalta siihen tilanteeseen, että eläköityminen merkitsee myös yritystoiminnan loppumista tai ulkopuolisen ostajan etsimistä? On myös hyvä miettiä, kannattaisiko myydä yhtiön koko osakekanta, liiketoiminta vai kenties osa liiketoiminnasta.

Muutosten tekeminen ei käy sormia napsauttamalla, etenkään jos kyse on strategisista linjauksista, joten myös näissä tapauksissa on hyvä pohtia tulevaisuutta jo hyvissä ajoin.

Tasapainoinen talous edesauttaa yrityksen myymistä

On monia hyviä syitä pitää hyvää huolta yrityksen taloudesta. Sillä, miten taloutta hoidetaan nyt, voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, kun yritystä myydään tai sille etsitään jatkajaa tai uutta johtajaa.

Yrityksen saaminen myyntikuntoon on pitkä prosessi. Vaikka suunnitelmissa siintäisikin yrityksen myyminen vasta vuosien päästä, kannattaa talousasiat laittaa kuntoon jo nyt. Koskaan ei tiedä, milloin sopiva ostajaehdokas ilmestyy. On suuri hukkaan heitetty mahdollisuus, jos yrityskauppa peruuntuukin, koska pinnan alta paljastuu asioita, jotka oltaisiin voitu laittaa jo aikaisemmin kuntoon. Hyvin hoidetusta yhtiöstä myös saa taatusti paremman hinnan.

Arvokas kumppani tulevaisuuden suunnittelussa ja kaikkien eri vaihtoehtojen kartoituksessa on tilitoimisto. Suuriin päätöksiin on hyvä saada tukea taholta, joka tuntee yrityksen tilanteen ja osaa neuvoa erilaisten vaihtoehtojen toteuttamisessa. Asiantunteva tilitoimisto tekee paljon muutakin kuin vain maksaa palkkoja tai käsittelee laskuja ja on yrittäjän kumppani liiketoiminnan pitkän tähtäimen suunnittelussa.

Panosta omaan hyvinvointiisi

Unelmatilanteessa yrittäjä siirtää viestikapulan eteenpäin hyväkuntoisena ja siirtyy nauttimaan työnsä hedelmistä. Jotta se ei jäisi vain unelmaksi, kannattaa hyvinvointiin satsata. Moni yrittäjä pistää yrityksensä oman hyvinvointinsa edelle, vaikka tiedetään, että hyvinvoiva yrittäjä auttaa yritystään tekemään myös parempaa tulosta.

Liikkumisen, riittävän ja laadukkaan unen sekä työn ulkopuolisen elämän lisäksi hyvinvointiin vaikuttaa myös kokemus siitä, että työ sujuu ja on hallinnassa. Sujuvaan arkeen ja hallinnan tunteeseen kannattaa siis panostaa. Hyvä ja helppo lähtökohta on tarkastella arkeaan ja etsiä kohtia, jotka voitaisiin tehdä viisaammin.

Onko esimerkiksi prosesseissa vaiheita, joiden automatisointi vapauttaisi aikaa tärkeämpiin asioihin? Löytyykö päivittäisestä työstä aikasyöppöjä, jotka uudella tavalla tekemällä helpottaisivat yrittäjän arkea merkittävästi? Prosessien sujuvoittaminen merkitsee ajansäästön lisäksi usein myös rahan säästymistä ja kulujen ennakoitavuutta. Ne taas puolestaan lisäävät hallinnan tunnetta, ja tätä myöden hyvinvointia.