Tiimityö toimivaksi kumppanien kanssa

Tiimityo-ja-kumppanit

Yrittäminen on tiimityötä. Kun tiimi toimii tehokkaasti, yritys menestyy, ja kun tiimityöskentely sakkaa, jäävät tavoitteet helposti saavuttamatta.

Mistä menestyksekäs tiimityö sitten syntyy? Harvard Business Reviewssä julkaistun artikkelin mukaan tiimityöskentely vaatii toimiakseen kolme keskeistä piirrettä.

Ensin tarvitaan yhteisesti jaettu päämäärä, jotta kaikki kulkevat samaan suuntaan. Toiseksi vaaditaan toimivat rakenteet, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ja saumattoman tiedonkulun. Kolmas menestystekijä on tiimin jäseniä kannustava ja tukeva ympäristö.

Monessa yrityksessä tehdään paljon töitä tiimityöskentelyn sujuvoittamiseksi, mutta toimiva tiimi ei rajoitu kuitenkaan vain yrityksen sisälle. Oletko koskaan miettinyt, miten tiimityö kumppanien kanssa sujuu? Koetko esimerkiksi tilitoimistosi tai ulkoistetun HR:n olevan osa tiimiäsi?

Pk-yrityksen tiimityössä kumppaneilla on tärkeä rooli

Etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ulkoiset kumppanit ovat tärkeässä roolissa. Esimerkiksi tilitoimiston tarjoama henkilökohtainen kirjanpitäjä on tiiviisti mukana rakentamassa yrityksen menestystä ja sujuvaa arkea.

Toimivan tiimityön rakennuspalikat ovat samat, olipa kyseessä sitten yrityksen sisäinen tiimi tai yhteistyö ulkoisten kumppanien kanssa. Kaiken pohjalla on yhteinen jaettu suunta. Onko esimerkiksi kirjanpitäjäsi kiinnostunut yrityksestäsi? Kuinka hyvin hän tuntee tilanteesi ja tavoitteesi? Ymmärtääkö kumppanisi liiketoimintasi erityispiirteitä ja haasteita?

Toimiva kumppanuus näkyy myös arjen sujuvuudessa. Ulkoiset kumppanit ja heidän kanssaan tehtävä työ ovat merkittävässä roolissa siinä, miten töitä tehdään ja kuinka tieto kulkee. Oma roolinsa on myös valituilla järjestelmillä: jokainen yrittäjä tuntee taatusti tilanteen, jossa huono tiedonkulku tai epätarkoituksenmukaiset järjestelmät hankaloittavat tiimin työskentelyä ja aiheuttavat turhautumista. Siksi kumppania valitessa kannattaa perehtyä myös tämän tarjoamiin järjestelmiin.

Kolmas tiimityön keskeinen osa-alue on kannustava ja tukeva ympäristö. Myös se ulottuu ulkoisiin kumppaneihin. Jos sinulla on ongelma tai esimerkiksi yrityksen kasvuun liittyviä ajatuksia, voitko luottavaisin mielin tarttua puhelimeen ja kysyä neuvoa kumppaniltasi?

Tiimityö vaatii toimivaa tiedonkulkua myös kumppanien kanssa

Harvard Business Reviewn artikkelissa tutkijat nostavat esiin myös kaksi tiimityötä uhkaavaa haastetta: Toimivaa yhteistyötä hankaloittaa etenkin ”me vastaan ne” -asetelma, jossa kaikki eivät pelaa samaan maaliin. Myös puutteellinen tai hidas tiedonkulku eri osapuolten välillä voi hankaloittaa tiimin työskentelyä.

Jokainen yrittäjä tunnistaa varmasti molemmat haasteet omassa tiimissään ja on tehnyt erilaisia toimenpiteitä ongelmien ratkomiseksi. Samat haasteet ovat läsnä myös yhteistyössä ulkoisten kumppanien kanssa. Jos kaikki eivät koe olevansa samalla puolella ja pyrkimässä yhteiseen tavoitteeseen, menestyksen tavoittelu muuttuu jos ei mahdottomaksi niin ainakin hyvin hankalaksi.

Tehokas tiedonkulku siivittää tiimit kohti menestystä, ja sama koskee myös yhteistyötä kumppanien kanssa. Nykyaikainen teknologia mahdollistaa tiedon tehokkaan käsittelyn ja jakamisen, ja oikeiden järjestelmien valinnalla voidaan tehostaa tiedonkulkua merkittävästi. Esimerkiksi sopivan taloushallinnon järjestelmän valinta auttaa takaamaan, että tietoa on paitsi helppo syöttää järjestelmään myös jakaa eri osapuolten välillä tehokkaasti ja reaaliaikaisesti.

Toimiva tiimi katsoo tulevaisuuteen

Tiimityöskentelyn kehittäminen ja tiimin rakentaminen voi olla haastavaa. Yrittäjä kohtaa usein myös tilanteita, joissa on valittava, kasvattaako tiimiä vai ostaako palvelu ulkopuolelta. Hyvä esimerkki tästä on controller, joka tuottaa tärkeää tietoa yrityksen päätöksentekoon. Oli controller sitten yrityksen sisäinen tai ulkoistettu, on hän elimellinen osa tiimiä ja siivittämässä yritystä menestykseen.

Kuinka sitten valita yritykselle oikeat kumppanit? Viisasta on käyttää samanlaisia kriteereitä kuin yrityksen sisäisten tiimin jäsenten valinnassa. Loppujen lopuksi kyse ei ole vain oikean osaamisen hankkimisesta vaan myös panostuksesta tulevaan: kumppanin tulee osata palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla nyt mutta olla myös valmis auttamaan kasvun ja muutoksen kynnyksellä.

Millaista on tiimityö sinun kumppaniesi kanssa?

Lue myös: Tilitoimiston vaihtaminen – helpompaa kuin luulit