Lakipalvelut

Oikeudelliset palvelut yrityksille ja yrittäjille
Relion-lakipalvelut

Oikeudellisten riskien hallinta on olennainen osa ammattimaisesti johdettua ja menestyvää liiketoimintaa. Relion avustaa asiakkaitaan yrityksen elinkaaren eri vaiheissa eteen tulevissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Yleisimpiä toimeksiantojen aihealueita ovat:

Yrittäjän henkilökohtaiset perhe- ja perintöoikeudelliset kysymykset

 • Yritysvarallisuus osana aviovarallisuutta – avioehdot ja avioero-ositukset
 • Yritysvarallisuus osana jäämistöä – testamentit, perunkirjoitukset ja perinnönjaot
 • Perintö- ja lahjaverotukseen liittyvä ennakkosuunnittelu

Yritysten perustamiseen liittyvät tehtävät

 • Yrityksen rekisteröintiin ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät asiantuntemusta vaativat ongelmat
 • Osakassopimukset

Yleinen sopimusoikeus

 • Yritystoiminnassa ei voi välttyä sopimuksiin sitoutumiselta ja sopimuksiin tulee aina suhtautua riittävällä huolellisuudella
 • Panostus sopimusoikeudelliseen neuvontaan ennen sopimukseen sitoutumista on edullista verrattuna sopimusriskien realisoitumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin

Työoikeus

 • Työsopimusten tekeminen ja päättäminen
 • Työlainsäädännön (esim. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki) soveltaminen
 • Työehtosopimusten tulkinta
 • YT-neuvottelut
 • Työoikeudelliset riita-asiat

Vero-oikeus

 • Avustaminen verotarkastuksissa
 • Muutoksenhaku verotuksen oikaisulautakunnalle ja hallinto-oikeuteen

Yritysjärjestelyt

 • Osakekaupat ja liiketoimintakaupat
 • Jakautumiset ja sulautumiset
 • Selvitystilamenettelyt ja liiketoiminnan lopettaminen

Oikeudellisissa ongelmatilanteissa panostaminen asiantuntevaan neuvontaan riittävän ajoissa maksaa säännöllisesti itsensä takaisin säästettyinä työtunteina, riitojen välttämisenä ja toimivina liikkeenjohdon ratkaisuina. Parhaimmillaan ongelmat pystytään kokonaisuudessaan ehkäisemään ennalta. Pahimmissakin tapauksissa neuvonnalla pystytään etsimään yrittäjän kannalta vähiten huonoja vaihtoehtoja ja helpottamaan yrittäjän taakkaa.

Ota meihin yhteyttä, kun oikeudellisten palveluiden tarve osuu kohdalle.

Ota yhteyttä